Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Vitajte na stránke našej školy www.zssvursule.sk


 

ZŠ prijme žiakov

Základná škola sv. Uršule prijíma v školskom roku 2015/2016 žiakov do 8.ročníka. ...
 

AKTUÁLNE

Škola volá

Drahí rodičia, milí žiaci,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
v stredu 2. septembra 2015
 

 

Program:


 

8.00 hod. - nástup do školy
 

8.30 hod. - slávnostná sv. omša Veni Sancte v kostole Najsv. Trojice

 

po sv. omši - návrat do školy

                      - slávnostný príhovor pani riaditeľky

                      - triedny aktív rodičov žiakov 1. ročníka

                      - triednická hodina (žiaci 2. - 9. roč.)

 

Ranná ŠKD bude tento deň v prevádzke od 7:00 hod., tiež bude fungovať popoludňajšia činnosť ŠKD do 16:30 hod.

 

Tešíme sa na Vás! :)

viac...


 

Národné stretnutie mládeže P15

 

V dňoch 31. júla - 2. augusta 2015 sme v Poprade spolu s mladými našich škôl zažili nezabudnuteľné Národné stretnutie mládeže P15.

Klikajte, čítajte a dozviete sa viac.
Čaká na vás tiež ďalšia lákavá ponuka.:)

viac...


 

Videozáznam z rozlúčky deviatakov

 

Ak ste nestihli prísť na rozlúčku našich deviatakov,  nesmúťte. Vďaka VIDEU si môžete pozrieť záznam z ich vystúpenia.

viac...


 

Ukončenie školského roka

V pondelok 29. júna 2015 žiaci poslednýkrát v tomto školskom roku zasadli do lavíc vo svojich triedach, aby si vypočuli vyhodnotenie ich práce počas uplynulého obdobia a dostali od svojich triednych p. učiteliek, p. učiteľa zaslúžené vysvedčenie.

Tento deň sme začali ďakovnou svätou omšou na slávnosť sv. Petra a Pavla v uršulínskom kostole s donom Ondrejom, ktorému sme poďakovali za jeho duchovnú službu.

Po nej sme sa presunuli do tried, kde prebehlo spomínané vyhodnotenie uplynulého školského roka. Naš deviataci navštívili všetkých svojich spolužiakov, aby sa s nimi rozlúčili.

Ďakujeme Bohu za všetky príležitosti v tomto školskom roku pre náš rast v múdrosti, viere a láske! Prajeme všetkým požehnaný zaslúžený čas oddychu počas prázdnin!

FOTOALBUM

viac...


 

Školský výlet siedmakov a ôsmakov

V stredu 24. júna 2015 sa triedy 7. A a 8. A vybrali na výlet na farmu Pod Gaštankou v Modre.

Akcia mala nečakaný úspech. Prežili sme krásny deň medzi koníkmi, ovečkami, kozami a iným zvieratami. Zahrali sme si futbal, schovávačku, „kráľu-kráľu“ a ďalšie osvedčené hry. Na farme nám uvarili aj skvelý obed, prebehlo niekoľko vážnych debát o životne dôležitých otázkach a večer sme sa všetci spokojní vrátili do Bratislavy.

Takýchto dní by sme chceli prežiť čím viac.  

FOTOALBUM

viac...


 

POĎAKOVANIE

Milí kolegovia, zamestnanci, rodičia, žiaci, priatelia!

Ďakujeme Vám za Vašu návštevu, blízkosť, podporu a pomoc počas Dňa otvorených kláštorov (27. júna 2015) a nielen počas neho...

Špeciálne poďakovanie patrí Jakubovi, Majke, Lenke, Emke, Ninke, Štefke a sestrám Thüringerovým za ich pomoc pri príprave aktiví pre deti počas DOK.

S vďakou na Vás v modlitbe myslia

Vaše sestry uršulínky

FOTOALBUM

viac...


 

Riaditeľské voľno pre žiakov

 

V utorok 30.6.2015 bude z organizačno-technických dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9.ročníka. 

 

Za porozumenie ďakujeme. Vedenie školy

 

 

viac...


 

Deň otvorených kláštorov

Milí učitelia, rodičia, žiaci a priatelia!

 Srdečne Vás pozývame na návštevu do nášho kláštora.

Kedy: 27. júna 2015 (v sobotu)

Kde: Uršulínska 3, Bratislava

O koľkej: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00

Čo:

  • prehliadka kostola a krypty
  • prezentácia zo života sestier
  • občerstvenie
  • poobedný program pre deti na dvore
  • 17.00 adorácia a vešpery v kostole  

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

viac...


 

Ukončenie projektu Námestie plné života

V stredu, 3. júna 2015, si naši ôsmaci poslednýkrát v tomto školskom roku vyhrnuli rukávy pred budovou Starej tržnice, aby presadili do pripravených nádob vypestované kvety.

Vedúca projektu Námestie plné života pani Michala Hrnčiarová po tomto záverečnom stretnutí vyjadrila úprimnú radosť a poďakovala p. u. Tinákovej aj našim žiakom za zapojenie sa do celého projektu a ich ochotu spolupracovať.

Účasť v tomto projekte bola obohatením hodín sveta práce. Veríme, že sa naši žiaci zapoja do podobných projektov aj v ďalšom školskom roku.

FOTOALBUM

viac...


 

Rozlúčka našich deviatakov

Štvrtkové popoludnie (25. júna 2015) patrilo našim deviatakom. Keďže čas strávený na Základnej škole sv. Uršule sa pomaly napĺňa, túžili prejaviť svoju vďaku za roky strávené v nej všetkým sestrám, učiteľom, spolužiakom, rodičom, priateľom...
A urobili to vo veľkom štýle. Využili dary, ktoré od Pána dostali, a pripravili nádherný muzikál Mamma mia.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

FOTOALBUM

viac...


 

Exkurzia v Národnej banke Slovenska

V pondelok, 23. 6. 2015, sa žiaci 3. A zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska.

Žiakov privítali jej pracovníci p. Štefan Rychtárikp. Ľubomíra Vasiľková. V úvode akcie si žiaci pozreli formou obrazov vývoj Európskej únie a miesto Slovenska v nej.

V ďalšej  časti sa deťom prihovoril p. Rychtárik, ktorý žiakov oboznámil s niekoľkými úlohami NBS a pútavou formou vysvetlil pozitíva aj negatíva služieb bánk. Žiaci sa pritom aktívne zapájali a kládli rôzne otázky.

 

Potom  sa deťom prihovorila p. Vasiľková, ktorá na vystavených exemplároch peňazí poukázala ich funkciu, spôsob výroby, použitie aj zneužite. Žiaci sa potešili, keď si mohli sami jednoduchou formou vyraziť znak NBS na mince podobné centom.

Na záver boli žiaci obdarovaní propagačnými materiálmi.

viac...


 

Výlet na Bradlo tretiakov a deviatakov

11420041_10204285621207417_1968119312_n.jpg

V utorok, 9. 6. 2015 sa žiaci tretieho a deviateho ročníka vybrali na výlet, aby lepšie spoznali rodisko a miesto posledného odpočinku významného vedca, generála, Milana Rastislava Štefánika. A taktiež, aby spoznali krásy Slovenska a aspoň kúsok z jeho bohatej histórie.
Čo všetko zažili, kde ...


 

Posledná sv. omša našich deviatakov v šk. kaplnke

V piatok, 5. júna 2015, naši deviataci pripravili ich poslednú svätú omšu v školskej kaplnke.

Don Ondrej ich počas svojej kázne povzbudil k tomu, aby si vybrali správneho človeka, ktorý ich bude sprevádzať na ich ďalšej ceste, tak ako archanjel Rafael sprevádzal Tobiho v jeho živote.

Veríme, že aj vďaka darom a milostiam, ktoré obdržali vo sviatosť birmovania, budú svedkami lásky Ježiša Krista, všade, kam pôjdu.

viac...


 

Ďakujeme za Vašu pomoc!

V pondelok, 15. júna 2015, sme ukončili v našej škole zber vrchnáčikov pre Tobiaska a Mariannku.

Do zberu sa zapojili naší mladší kamaráti z materskej školy aj starší žiaci z gymnázia. Vrecia s vrchnáčikmi pre Tobiaska poputovali na zberné miesto do Pezinka a vrchnáčiky pre Mariannku sme odovzdali p. Čížikovi, ktorý ich odniesol na patričné miesto.

FOTOALBUM

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto zberu zapojili a svojou nezištnou službou pomohli naším malým kamarátom.

viac...


 

Video z osláv MDD

Milí učitelia, zamestnanci, rodičia a žiaci!

Pozrite si krátke VIDEO a zaspomínajte si s nami na deň osláv
Medzinárodného dňa detí.

Prajeme Vám príjemné pozeranie!

viac...


 

webygroup

1197021

Úvodná stránka